فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1773 - سوره نصر

عن کرام الخثعمی عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ اذا جاء نصر الله و الفتح فی نافلة او فریضة نصره الله علی جمیع اعدائه و جاء یوم القیامة و معه کتابه ینطق قد اخرجه الله من جوف قبره فیه امان من جسر جهنم و من النار و من زفیر جهنم فلا یمر علی شی ء یوم القیامة الا بشره و اخبره بکل خیر حتی یدخل الجنة و یفتح له فی الدنیا من اسباب الخیر ما لم یتمن و لم یخطر علی قلبه؛
از کرام خثعمی روایت شده است که امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر کس سوره اذا جاء نصر الله و الفتح را در نمازهای مستحب یا واجب خود بخواند، خداوند وی را علیه همه دشمنانش یاری فرماید، و روز قیامت با نامه ای گویا که خداوند از قبر او بیرون آورده باشد به محشر آید، و آن امان نامه ای است برای عبور از پل دوزخ و از آتش و خروش آن، و در آن روز بر هیچ چیز نگذرد، جز اینکه وی را به هر خیر و نیکی مژده دهد تا اینکه داخل بهشت شود و در این جهان درهای خیر به روی او بازگردد، آن قدر که هرگز آرزو نداشته و بر قلبش نکرده باشد.
(ثواب الاعمال، ص 286)

1774 - سوره توحید در همه نمازها

عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من مضی به یوم واحد فصلی فیه خمس صلوات و لم یقرأ فیها ب قل هو الله احد قیل له: یا عبدالله لست من المصلین؛
از منصور بن حازم روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس روزی بر او بگذرد و پنج نوبت نماز بگزراد و سوره قل هو الله احد را در آنها قرائت نکند، بدو خطاب شود: ای بنده خدا! تو از نمازگزاران نیستی.
(ثواب الاعمال، ص 287)

1775 - سوره توحید بعد از نماز

عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یدع ان یقرأ فی دبر الفریضة ب قل هو الله الحد فانه من قرأها جمع الله له خیر الدنیا و الاخرة، و غفر الله له ولوالدیه و ما ولداً؛
از ابوبکر حضرمی روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس به خداوند و روز جزا ایمان دارد، خواندن قل هو الله احد را بعد از نمازهای واجب خود ترک نکند؛ زیرا هرکه بعد از نماز آن را تلاوت کند، خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او فراهم آورد و او و پدر و مادرش و فرزندان پدر و مادرش همه را بیامرزد.
(ثواب الاعمال، ص 287)