فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1770 - سوره ماعون

عن عمرو بن حارث عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة ارایت الذی یکذب بالدین فی فرائضه و نوافله کان فیمن قبل الله - عزوجل - صلاته و صیامه و لم یحاسبه بما کان منه فی الحیاة الدنیا؛
از عمرو بن حارث روایت شده است که امام باقر (ع) فرمود: هر کس سوره ارایت الذی یکذب بالدین را در نمازهای واجب و نافله های خود قرائت کند، از کسانی باشد که خداوند نماز و روزه اش را قبول فرموده و حساب آنچه را (از گناهان) که در دنیا از وی سرزده، نخواهد کشید.
(ثواب الاعمال، ص 284)

1771 - سوره های کافرون و توحید

عن الحسین ابی العلاء عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ قل یا ایهاالکافرون و قل هو الله احد فی فریضه من الفرائض غفر الله له و لوالدیه و ما ولداً و ان کان شقیاً محی من دیوان الاشقیاء و اثبت فی دیوان السعداء و احیاه الله سعیداً، و اماته شهیداً و بعثه شهیداً؛
از حسین بن ابی العلاء روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره قل یا ایهاالکافرون و قل هو الله احد را در یک نماز واجب خود بخواند، خداوند او و پدر و مادرش را و اولاد آن دو همه را بیامرزد، و چنانچه از اشقیا باشد، نام او را از دیوان آنها محو کند، و در دیوان سعدا ثبت فرماید، و او را در این جهان سعادتمند بدارد، و شهید بمیراند، و شید محشور فرماید.
(ثواب الاعمال، ص 285)

1772 - سوره کوثر

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من کان قراءته انا اعطیناک الکوثر فی فرائضه و نوافله سقاه الله من الکوثر یوم القیامة و کان محدثه عند رسول الله - صلی الله علیه و آله - فی اصل طوبی؛
از ابو بصیر روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در نمازهای واجب و مستحب خود سوره انا اعطیناک الکوثر را قرائت نماید، خداوند او را در قیامت از حوض کوثر سیراب فرماید، و محفلش با رسول خدا (ص) زیر شجره طوبی باشد.
(ثواب الاعمال، ص 285)