فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1767 - سوره عصر

عن الحسین بن ابی العلاء، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ والعصر فی نوافله بعثه الله یوم القیامة مشرقاً وجهه، ضاحکاً سنة قریراً عینه حتی یدخل الجنة؛
از حسین بن ابی العلاء روایت شده است که حضرت صادق (ع) فرمود: هر کس سوره والعصر را در نافله های خود قرائت کند، خداوند روز قیامت او را با چهره ای تابناک و لبی خندان و چشمی روشن از گور برانگیزد، تا با این حال وارد بهشت گردد.
(ثواب الاعمال،ص 282)

1768 - سوره همزه

عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ ویل لکل همزة فی فرائضه بعد الله عنه الفقر و جلب الیه الرزق، و یدفع عنه میته السوء:

1769 - سوره فیل

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ فی فرائضه الم ترکیف فعل ربک بأصحاب الفیل شهد له یوم القیامة کل سهل و حبل و مدر بأنه کان من المصلین، و ینادی له یوم القیامة مناد: صدقتم علی عبدی قبلت شهادتکم له و علیه، ادخلوه الجنة و لا تحاسبوا فانه ممن احبه و احب عمله؛
از ابوبصیر روایت شده که امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر کس در نمازهای واجب خود سوره الم ترکیف فعل ربک بأصحاب الفیل؛ را بخواند، شهادت بدهد در قیامت به نفع وی هر دشت و کوه و ریگزاری به اینکه وی از نمازگزان است، و منادی حق ندا دهد، که: راست گفتید درباره بنده من، شهادتتان در حق او پذیرفته گشت او را داخل بهشت گردانید و از او حساب نکشید، زیرا از کسانی است که من او و عملش را دوست میدارم.
(ثواب الاعمال، ص 283)