فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1765 - سوره زلزلة

عن علی بن معبد، عن ابیه، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
لا تملوا من قراءة اذا زلزلت الارض فان من کانت قراءته فی نوافله لم یصبه الله - عزوجل - بزلزلة ابدا، و لم یمت بها، و لا بصاعقة، و لا بافة من افات الدنیا، فاذا مات امر به الی الجنة فیقول الله: عبدی! ابحتک جنتی فاسکن منها حیث شئت و هویت، لا ممنوعاً و لا مدفوعاً؛
از معبد بغدادی روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: از قرائت سوره اذا زلزلت الارض خسته نشوید؛ زیرا هرکه قرائتش در نافله این سوره باشد خداوند هرگز وی را با زلزله و صاعقه و آفات و آسیبهای دنیایی هلاک نسازد و چون از دنیا برود، فرمان رفتن به بهشت یابد.
(آنگاه خداوند بزرگ فرماید: ای بنده من! بهشتم را بر تو مباح ساختم، هرکجا از آن که خواهی منزل گزین، بدون آن که کسی منع یا دورت کند. (ثواب الاعمال،ص 280)

1766 - سوره تکاثر

عن شعیب عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة الهیکم التکاثر فی فریضة کتب الله له ثواب و اجر مائة شهید، و من قرءها فی نافلة کتب الله له ثواب خمسین شهیداً و صلی معه فی فریضة اربعون صفاً من الملائکة ان شاءالله؛
از شعیب روایت شده است که امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر کس سوره الهیکم التکاثر را در نماز واجب خود بخواند، خداوند برای او ثواب و مزد یکصد شهید ثبت فرماید و هر کس در نماز نافله آن را بخواند، ثواب پنجاه شهید برای او بنویسد، و بعلاوه، با وی در نماز واجبش چهل صف از فرشتگان همراه باشند.
(ثواب الاعمال،ص 281)

1767 - سوره عصر

عن الحسین بن ابی العلاء، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ والعصر فی نوافله بعثه الله یوم القیامة مشرقاً وجهه، ضاحکاً سنة قریراً عینه حتی یدخل الجنة؛
از حسین بن ابی العلاء روایت شده است که حضرت صادق (ع) فرمود: هر کس سوره والعصر را در نافله های خود قرائت کند، خداوند روز قیامت او را با چهره ای تابناک و لبی خندان و چشمی روشن از گور برانگیزد، تا با این حال وارد بهشت گردد.
(ثواب الاعمال،ص 282)