فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1763 - سوره قدر

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ انا انزلناه فی فریضة من فرائض الله نادی مناد: یا عبد الله غفر الله لک ما مصی فاستأنف العمل؛
از حسین بن ابی العلاء روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در یکی از نمازهای واجب سوره انا انزلناه را قرائت کند، منادی حق ندا در دهد: ای بنده خدا! خداوند گناهان پیشین تو را بیامرزید، عمل از سرگیر.
(ثواب الاعمال،ص 279)

1764 - سوره قدر و استجابت دعا

عن ابی جعفر الجواد - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة القدر فی صلاة رفعت فی علیین مقبولة مضاعفة و من قرأها ثم دعا رفع دعاؤه الی اللوح، المحفوظ مستجاباً؛
کسی که سوره قدر را در نمازی بخواند، آن نماز، مقبول و با پاداشی چند برابر به بالا برده می شود و کسی که آن را بخواند و سپس دعا کند، دعایش در حالی که مستجاب است به لوح محفوظ برده می شود.
(بحارالانوار، ج 85،ص 66)

1765 - سوره زلزلة

عن علی بن معبد، عن ابیه، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
لا تملوا من قراءة اذا زلزلت الارض فان من کانت قراءته فی نوافله لم یصبه الله - عزوجل - بزلزلة ابدا، و لم یمت بها، و لا بصاعقة، و لا بافة من افات الدنیا، فاذا مات امر به الی الجنة فیقول الله: عبدی! ابحتک جنتی فاسکن منها حیث شئت و هویت، لا ممنوعاً و لا مدفوعاً؛
از معبد بغدادی روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: از قرائت سوره اذا زلزلت الارض خسته نشوید؛ زیرا هرکه قرائتش در نافله این سوره باشد خداوند هرگز وی را با زلزله و صاعقه و آفات و آسیبهای دنیایی هلاک نسازد و چون از دنیا برود، فرمان رفتن به بهشت یابد.
(آنگاه خداوند بزرگ فرماید: ای بنده من! بهشتم را بر تو مباح ساختم، هرکجا از آن که خواهی منزل گزین، بدون آن که کسی منع یا دورت کند. (ثواب الاعمال،ص 280)