فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1762 - سوره تین

عن شعیب العقر قوفی، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ والتین فی فرائضه و نوافله اعطی من الجنة حیث یرضی؛
از شعیب عقر قوفی روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در نمازهای واجب یا نافله اش سوره والتین را بخواند، هر کجا از بهشت را که بپسندد بدو خواهند داد.
(ثواب الاعمال،ص 278)

1763 - سوره قدر

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ انا انزلناه فی فریضة من فرائض الله نادی مناد: یا عبد الله غفر الله لک ما مصی فاستأنف العمل؛
از حسین بن ابی العلاء روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در یکی از نمازهای واجب سوره انا انزلناه را قرائت کند، منادی حق ندا در دهد: ای بنده خدا! خداوند گناهان پیشین تو را بیامرزید، عمل از سرگیر.
(ثواب الاعمال،ص 279)

1764 - سوره قدر و استجابت دعا

عن ابی جعفر الجواد - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة القدر فی صلاة رفعت فی علیین مقبولة مضاعفة و من قرأها ثم دعا رفع دعاؤه الی اللوح، المحفوظ مستجاباً؛
کسی که سوره قدر را در نمازی بخواند، آن نماز، مقبول و با پاداشی چند برابر به بالا برده می شود و کسی که آن را بخواند و سپس دعا کند، دعایش در حالی که مستجاب است به لوح محفوظ برده می شود.
(بحارالانوار، ج 85،ص 66)