فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1758 - سوره اعلی

عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ سبح اسم ربک الاعلی فی فریضة او نافلة قیل له یوم القیامة: ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت ان شاء الله؛
از ابو بصیر روایت شده که امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر کس در نماز واجب یا مستحب خود سوره سبح اسم ربک الاعلی را تلاوت کند، روز قیامت به او گفته می شود: از هر دری از درهای بهشت که خواهی داخل شو، به یاری خداوند.
(ثواب الاعمال،ص 275)

1759 - سوره غاشیه

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من ادمن قراءة هل اتاک حدیث الغاشیة فی فریضة او نافلة عشاه الله برحمته فی الدنیا و الاخرة، و اتاه الامن یوم القیامة من عذاب النار؛
از ابو بصیر روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس به خواندن سوره هل اتاک حدیث الغاشیة در یکی از نمازهای پنجگانه یا نافله های خود مداومت کند، خداوند در دو سرا او را به رحمت خود سراپا بپوشاند و روز قیامت برات آزادی از آتش دوزخ و عذاب به وی کرامت فرماید.
(ثواب الاعمال،ص 276)

1760 - سوره فجر

عن داود بن فرقد، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
اقرؤوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فانها سورة الحسین بن علی - علیه السلام - من قرأها کان مع الحسین - علیه السلام - یوم القیمة فی درجته من الجنة، ان الله - عزوجل - عزیز حکیم؛
از داود بن فرقد روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخوانید، زیرا این سوره متعلق به حسین بن علی (ع) است هر کس آن را قرائت کند، در قیامت با حسین (ع) و در جوار وی و همان درجه ای از بهشت که او منزل گزیده، باشد و خداوند عزیز حکیم است.
(ثواب الاعمال،ص 276)