فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1757 - سوره طارق

عن المعلی بن خنیس، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من کانت قراءته فی فرائضه بالسماء و الطارق کانت له عند الله یوم القیامة جاه و منزلة و کان من رفقاء النبیین و اصحابهم فی الجنة؛
از معلی بن خنیس روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس که قرائتش در نمازهای واجب سوره والسماء و الطارق باشد، نزد خداوند روز قیامت دارای مقام و منزلتی است، و در بهشت از همدمان پیمبران (ع) و یاران آنها خواهد بود.
(ثواب الاعمال،ص 527)

1758 - سوره اعلی

عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ سبح اسم ربک الاعلی فی فریضة او نافلة قیل له یوم القیامة: ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت ان شاء الله؛
از ابو بصیر روایت شده که امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر کس در نماز واجب یا مستحب خود سوره سبح اسم ربک الاعلی را تلاوت کند، روز قیامت به او گفته می شود: از هر دری از درهای بهشت که خواهی داخل شو، به یاری خداوند.
(ثواب الاعمال،ص 275)

1759 - سوره غاشیه

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من ادمن قراءة هل اتاک حدیث الغاشیة فی فریضة او نافلة عشاه الله برحمته فی الدنیا و الاخرة، و اتاه الامن یوم القیامة من عذاب النار؛
از ابو بصیر روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس به خواندن سوره هل اتاک حدیث الغاشیة در یکی از نمازهای پنجگانه یا نافله های خود مداومت کند، خداوند در دو سرا او را به رحمت خود سراپا بپوشاند و روز قیامت برات آزادی از آتش دوزخ و عذاب به وی کرامت فرماید.
(ثواب الاعمال،ص 276)