فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1756 - سوره بروج

عن یونس بن ظبیان، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ والسماء ذات البروج فی فرائضه - فانها سورة النبیین - کان محشره و موقفه مع النبیین و المرسلین و الصالحین؛
از یونس بن ظبیان روایت شده که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره والسماء ذات البروج را در نمازهای واجب خویش تلاوت نماید، بدین جهت که این سوره پیغمبران است - در محشر و موقف حساب، با انبیا و فرستادگان و شایستگان خواهد بود.
(ثواب الاعمال،ص 274)

1757 - سوره طارق

عن المعلی بن خنیس، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من کانت قراءته فی فرائضه بالسماء و الطارق کانت له عند الله یوم القیامة جاه و منزلة و کان من رفقاء النبیین و اصحابهم فی الجنة؛
از معلی بن خنیس روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس که قرائتش در نمازهای واجب سوره والسماء و الطارق باشد، نزد خداوند روز قیامت دارای مقام و منزلتی است، و در بهشت از همدمان پیمبران (ع) و یاران آنها خواهد بود.
(ثواب الاعمال،ص 527)

1758 - سوره اعلی

عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ سبح اسم ربک الاعلی فی فریضة او نافلة قیل له یوم القیامة: ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت ان شاء الله؛
از ابو بصیر روایت شده که امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر کس در نماز واجب یا مستحب خود سوره سبح اسم ربک الاعلی را تلاوت کند، روز قیامت به او گفته می شود: از هر دری از درهای بهشت که خواهی داخل شو، به یاری خداوند.
(ثواب الاعمال،ص 275)