فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1748 - سوره ن و القلم

عن علی بن میمون الصائغ قال: قال ابوعبدالله - علیه السلام
من قرأ سورة: ن و القلم فی فریضة او نافلة امنه الله - عزوجل - من ان یصیبة فقر ابداً و اعاذه الله اذ مات من ضمة القبر؛
از علی بن میمون روایت شد است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره ن و القلم را در نمازهای واجب و نافله های خود قرائت کند، خداوند بزرگ، همواره او را از این که دچار تنگدستی و ناداری شود حفظ فرماید، و چون از دنیا رود از عذاب قبر و فشارش او راپناه دهد.
(ثواب الاعمال،ص 268)

1749 - سوره حاقه

عن جابر، عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
اکثر و اقرءة سورة الحاقة فان قراءتها فی الفرائض و النوافل من الایمان بالله و رسوله لأنها انما انزلت فی امیرالمؤمنین - علیه السلام - و معاویة و لم یسب قاریها دینه حتی یلقی الله - عزوجل -؛
از جابر جعفی روایت شده که امام باقر (ع) فرمود: سوره الحاقه را بسیار قرائت کنید؛ زیرا قرائت آن در نمازهای واجب و مستحب از آثار و علایم ایمان به خدا و رسول است زیرا این سوره درباره علی (ع) و دشمنش معاویه فرود آمده است و قاری آن تا روزی که جزای خداوند را دیدار کند، بی دین نگردد.
(ثواب الاعمال،ص 269)

1750 - سوره نوح

عن الحسین بن هاشم، عن ابیه عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من کان یومن بالله و یقرأ کتابه لا یدع قراءة سورة انا ارسلنا نوحاً الی قومه فأی عبد قرأها محتسباً صابراً فی فریضة او نافلة اسکنه الله تعالی مساکن الابرار و اعطاه ثلاث جنان مع جنته کرامة من الله و زوجه مائتی حوراء و اربعة الاف ثیب ان شاء الله؛
از هاشم بن حیان روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس به خداوند ایمان دارد و کتاب او را تلاوت می کند سوره انا ارسلنا نوحاً الی قومه را ترک نکند، و هر بنده ای که از روی اخلاص و برای حق در یک نماز واجب و یا مستحب آن را بخواند خداوند او را در قیامت در جایگاه بندگان نیک و صالح خود مسکن دهد، و سه باغستان در بهشت به وی کرامت فرماید علاوه بر بهشتی که منزلگاه اوست، و نیز دویست حوری بکر و چهارهزار حوریه شوهر دیده به همسری به وی دهد، ان شاء الله.
(ثواب الاعمال، ص 270)