فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1746 - سوره تغابن

عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ سورد التغابن فی فریضته کانت شفیعة له یوم القیامة و شاهد عدل عند من یجیز شهادتها ثم لا تفارقه حتی تدخله الجنة؛
از ابو بصیر روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره تغابن را در نماز واجبش قرائت کند، آن سوره روز قیامت شفیع او خواهد بود و خود شاهد عادلی است نزد آن کس که شهادتش را نافذ داند، و از وی جدا نگردد تا وارد بهشتش سازد.
(ثواب الاعمال،ص 267)

1747 - سوره ملک

عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من اقرأ تبارک الذی بیده الملک فی المکتوبة قبل ان ینام لم یزل فی امان الله حتی یصبح و فی امانه یوم القیامة حتی یدخل الجنة؛
از ابو بصیر روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره تبارک الذی بیده الملک را در نماز واجب خود قبل از آنکه بخوابد (یعنی نماز عشاء) بخواند، همواره در امان خدا باشد تا صبح کند، و در قیامت نیز در امان خداست تا به بهشت رود.
(ثواب الاعمال،ص 268)

1748 - سوره ن و القلم

عن علی بن میمون الصائغ قال: قال ابوعبدالله - علیه السلام
من قرأ سورة: ن و القلم فی فریضة او نافلة امنه الله - عزوجل - من ان یصیبة فقر ابداً و اعاذه الله اذ مات من ضمة القبر؛
از علی بن میمون روایت شد است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره ن و القلم را در نمازهای واجب و نافله های خود قرائت کند، خداوند بزرگ، همواره او را از این که دچار تنگدستی و ناداری شود حفظ فرماید، و چون از دنیا رود از عذاب قبر و فشارش او راپناه دهد.
(ثواب الاعمال،ص 268)