فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1745 - سوره های طلاق و تحریم

عن الحسین بن ابی العلاء عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة الطلاق و التحریم فی فریضة اعاذه الله من ان یکون یوم القیامة ممن یخاف او یحزن، و عوفی من النار، و ادخله الله الجنة بتلاوته ایاهما و محافظته علیهما لأنهما للنبی - صلی الله علیه و آله -؛
از حسین بن ابی العلاء روایت شده که امام صادق (ع) فرمود: هرکه سوره طلاق و تحریم را در نمازهای واجب خود بخواند، خدا او را در پناه خود گیرد از این که در روز قیامت از کسانی باشد که بترسد یا محزون شود و از آتش دوزخ معاف و از گزندش ایمن باشد و خداوند برای خواندن او این دو سوره را و محافظتش از آنها او را به بهشت برد؛ زیرا این دو سوره متعلق به پیغمبر (ص) است.
(ثواب الاعمال، ص 267)

1746 - سوره تغابن

عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ سورد التغابن فی فریضته کانت شفیعة له یوم القیامة و شاهد عدل عند من یجیز شهادتها ثم لا تفارقه حتی تدخله الجنة؛
از ابو بصیر روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره تغابن را در نماز واجبش قرائت کند، آن سوره روز قیامت شفیع او خواهد بود و خود شاهد عادلی است نزد آن کس که شهادتش را نافذ داند، و از وی جدا نگردد تا وارد بهشتش سازد.
(ثواب الاعمال،ص 267)

1747 - سوره ملک

عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من اقرأ تبارک الذی بیده الملک فی المکتوبة قبل ان ینام لم یزل فی امان الله حتی یصبح و فی امانه یوم القیامة حتی یدخل الجنة؛
از ابو بصیر روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره تبارک الذی بیده الملک را در نماز واجب خود قبل از آنکه بخوابد (یعنی نماز عشاء) بخواند، همواره در امان خدا باشد تا صبح کند، و در قیامت نیز در امان خداست تا به بهشت رود.
(ثواب الاعمال،ص 268)