فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1741 - سوره ممتحنه

عن ابی حمزة الثمالی، عن علی بن الحسین - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة الممتحنة فی فرائضه و نوافله امتحن الله قلبه للأیمان و نور له، بصره و لا یصیبه فقر ابداً و لا جنون فی بدنه و لا فی ولده؛
از ابو حمزه ثمالی روایت شده که امام سجاد (ع) فرمود: هر کس در نمازهای واجب نافله، خود سوره ممتحنه را قرائت کند، خداوند قلب و را به ایمان آزموده و دیده اش را نورانی کرده و فقر و دیوانگی به او و فرزندش راه نیابد.
(ثواب الاعمال،ص 265)

1742 - سوره صف

عن ابی بصیر، عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة الصف و ادمن قراءتها فی فرائضها و نوافله صفه الله مع ملائکته و انبیائه و انبیائه المرسلین ان شاء الله؛
از ابو بصیر روایت شده است که امام باقر (ع) فرمود: هر کس سوره صف را تلاوت کند و در نمازهای واجب و نافله خود به قرائت آن مداومت نماید خداوند او را در صف فرشتگان و پیامبران مرسل خود آورد، ان شاء الله.
(ثواب الاعمال،ص 266)

1743 - سوره های جمعه اعلی و منافقین در نماز جمعه

عن منصور بن حازم، عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من الواجب علی کل مؤمن اذا کان لنا شیعة ان یقرأ فی لیلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربک الاعلی و فی صلاة الظهر بالجمعة و فی المنافقین فاذا فعل ذلک فکانما یعمل بعمل رسول الله - صلی الله علیه و آله - و کان جزاؤه و ثوابه علی الله الجنة؛
از منصور بن حازم روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: از جمله واجبات بر هر فرد مؤمن که از پیروان ما باشد، آن است که در شب جمعه (در نماز) سوره جمعه را (در رکعت اول) و سوره اعلی را (در رکعت دوم) بخواند، و در ظهر روز جمعه (در رکعت اول) سوره جمعه (و در رکعت دوم) سوره منافقین را قرائت کند، پس چون چنین کند، گویی عملی مانند عمل رسول خدا (ص) انجام داده است و ثواب و پاداشش بر خداوند بهشت خواهد بود.
(ثواب الاعمال،ص 266)