فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1740 - سوره های حدید و مجادله

عن الحسین بن ابی العلاء عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة الحدید و المجادلة فی صلاة فریضة ادمنها لم یعذبه الله حتی یموت ابداً و لا یری فی نفسه و لا فی اهله سوء ابداً و لا خصاصة فی بدنه؛
از حسین بن ابی العلاء روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در نماز واجبش مداومت کند به خواندن سوره حدید و مجادله خداوند وی را در مدت عمر هرگز عذاب نکند، و در جان و خاندانش هرگز بدی نبیند، و نه خللی در بدنش.
(ثواب الاعمال،ص 264)

1741 - سوره ممتحنه

عن ابی حمزة الثمالی، عن علی بن الحسین - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة الممتحنة فی فرائضه و نوافله امتحن الله قلبه للأیمان و نور له، بصره و لا یصیبه فقر ابداً و لا جنون فی بدنه و لا فی ولده؛
از ابو حمزه ثمالی روایت شده که امام سجاد (ع) فرمود: هر کس در نمازهای واجب نافله، خود سوره ممتحنه را قرائت کند، خداوند قلب و را به ایمان آزموده و دیده اش را نورانی کرده و فقر و دیوانگی به او و فرزندش راه نیابد.
(ثواب الاعمال،ص 265)

1742 - سوره صف

عن ابی بصیر، عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
من قرأ سورة الصف و ادمن قراءتها فی فرائضها و نوافله صفه الله مع ملائکته و انبیائه و انبیائه المرسلین ان شاء الله؛
از ابو بصیر روایت شده است که امام باقر (ع) فرمود: هر کس سوره صف را تلاوت کند و در نمازهای واجب و نافله خود به قرائت آن مداومت نماید خداوند او را در صف فرشتگان و پیامبران مرسل خود آورد، ان شاء الله.
(ثواب الاعمال،ص 266)