فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1719 - نحوه قرائت نماز زن

عن علی بن جعفر عن اخیه - علیه السلام - قال:
سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: بقدر ما تسمع؛
از علی بن جعفر نقل است: از موسی بن جعفر (ع) پرسیدم: آیا زن می تواند در امامت زنهای دیگر قرائت را بلند به جا آورد؟ فرمود: به اندازه ای که خود بشنود (جایز است).
(بحارالانوار، ج 85، ص 83)

1720 - آثار قرائت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذ قمت الی الصلاة و توجهت و قرأت ام الکتاب و ما تیسر من السور ثم رکعت فاتممت رکوعها و سجودها و تشهدت و سلمت، غفر لک کل ذنب فیما بینک و بین الصلاة التی قدمتها الی الصلاة المؤخرة فهذا لک فی صلاتک؛
هرگاه به نماز ایستادی و توجه کردی (به سوی خداوند و با حضور قلب، به پیشگاه او قرار گرفتی) و فاتحة الکتاب را قرائت نمودی و در حد امکان و میسور، از سوره های (کوچک و یا بزرگ) قرآن خواندی، سپس رکوع و سجود تام و تمامی انجام دادی، آنگاه تشهد و سلام دادی، اثر این نماز تو، آمرزش تمامی گناهانت می باشد که در ما بین دو نمازت می باشد، آن نمازی که قبلا به جای آوردی و نمازی که بعدا خواندی پس آنچه از نماز عاید تو می گردد، همانا آمرزش کلیه گناهانت می باشد.
(بحارالانوار، ج 82، ص 205)

1721 - قرائت صد آیه در نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
من قرأ مائة ایة یصلی بها فی لیلة کتب الله - عزوجل - له بها قنوت لیلة؛
هر کس در یک شب یکصد آیه از قرآن را در نمازی بخواند، خدا به این وسیله برای او عبادت سراسر شب بنویسد.
(الکافی، ج 2، ص 445)