فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1718 - قرائت در حال ایستاده، نشسته، نماز و غیر نماز

عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
و من قرأ القرآن قائماً فی صلاته کتب الله له بکل حرف مائة حسنة و من قرأه فی صلاته جالساً کتب الله له بکل حرف خمسین حنسة و من قرأه فی غیر صلاته کتب الله بکل حرف عشر حسنات؛
هر کس که قرآن را ایستاده در نماز بخواند، خداوند در برابر هر حرفی از آن، صد حسنه (کار نیک) در نامه عملش بنویسد، و هر کس قرآن را نشسته در نماز بخواند، خداوند در برابر هر حرفی از آن، پنجاه حسنه در نامه اش ثبت فرماید و هر کس که در غیر نماز آن را بخواند، خداوند متعال در برابر هر حرفی ده حسنه برای او بنویسد.
(ثواب الاعمال، ص 227)

1719 - نحوه قرائت نماز زن

عن علی بن جعفر عن اخیه - علیه السلام - قال:
سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: بقدر ما تسمع؛
از علی بن جعفر نقل است: از موسی بن جعفر (ع) پرسیدم: آیا زن می تواند در امامت زنهای دیگر قرائت را بلند به جا آورد؟ فرمود: به اندازه ای که خود بشنود (جایز است).
(بحارالانوار، ج 85، ص 83)

1720 - آثار قرائت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذ قمت الی الصلاة و توجهت و قرأت ام الکتاب و ما تیسر من السور ثم رکعت فاتممت رکوعها و سجودها و تشهدت و سلمت، غفر لک کل ذنب فیما بینک و بین الصلاة التی قدمتها الی الصلاة المؤخرة فهذا لک فی صلاتک؛
هرگاه به نماز ایستادی و توجه کردی (به سوی خداوند و با حضور قلب، به پیشگاه او قرار گرفتی) و فاتحة الکتاب را قرائت نمودی و در حد امکان و میسور، از سوره های (کوچک و یا بزرگ) قرآن خواندی، سپس رکوع و سجود تام و تمامی انجام دادی، آنگاه تشهد و سلام دادی، اثر این نماز تو، آمرزش تمامی گناهانت می باشد که در ما بین دو نمازت می باشد، آن نمازی که قبلا به جای آوردی و نمازی که بعدا خواندی پس آنچه از نماز عاید تو می گردد، همانا آمرزش کلیه گناهانت می باشد.
(بحارالانوار، ج 82، ص 205)