فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1705 - رحمان، اسم خاص خداوند

قال الصادق - علیه السلام -:
الرحمن اسم خاص بصفة عامة و الرحیم اسم عام بصفة خاصة؛
رحمان اسم مخصوص خدا است، ولی معنای عامی دارد، رحیم اسم عامی است با معنایی خاص (که رحمت، مخصوص بر مؤمنان در قیامت باشد).
(مجمع البیان، ج 1، ص 21)

1706 - علت خواندن سوره حمد در رکعت اول و دوم

عن الرضا - علیه السلام -:
فان قال فلم جعل القراءة فی الرکعتین الاولتین و التسبیح فی الاخیرتین؟ قیل: للفرق بین ما فرضه الله من عنده و بین ما فرضه من عند رسول الله؛
چنانچه سوال شود که چرا در دو رکعت اول نماز، حمد و سوره، و در دو رکعت آخر تسبیحات اربعه واجب شده، گفته می شود: تا فرق باشد بین دو رکعتی که خدا خودش واجب کرده (که فرض الله است) و دو رکعتی که با خواست پیغمبرش واجب کرده (که فرض النبی است).
(بحارالانوار، ج 85، ص 88)

1707 - سوره حمد، عطیه الهی

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اعطانی الله - عزوجل - فاتحة الکتاب؛
خداوند سوره حمد را به من عطا کرده است.
(امالی شیخ صدوق، ص 117)