فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1698 - حمد و سوره در نماز

قال الرضا - علیه السلام -:
امر الناس بالقراءة فی الصلوة لئلا یکون القرآن مهجوراً مضیعاً؛
مردم به خواندن حمد و سوره در نماز به این جهت موظف شده اند که قرآن مجید متروک و ضایع نشود.
(من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 84)

1699 - خواندن سوره حمد در نماز

سئل ابوجعفر - علیه السلام -:
عن الذی لا یقرأ فاتحة الکتاب فی صلاته؟ قال: - علیه السلام - لا صلاة له الا ان یقرأ بها فی جهر او اخفات؛
درباره کسی که در نمازش سوره حمد را نمی خواند سوال شد فرمود: نمازی که در آن سوره حمد خوانده نشود، چه بلند و چه آهسته، نماز نیست (یعنی در همه نمازها خواندن سوره حمد واجب است).
(اصول وافی، ج 8، ص 635)

1700 - اسم اعظم در سوره حمد

قال ابوعبدالله - علیه السلام -:
اسم الله الاعظم مقطع فی ام الکتاب؛
اسم اعظم خداوند، در فاتحة الکتاب مندرج است.
(ثواب الاعمال، ص 233)