فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فضایل و اسرار سوره حمد

1695 - تعلیم سوره حمد

منها ما روی عن النبی - صلی الله علیه و آله - انه قال لجابر عن عبدالله الانصاری:
یا جابر! الا اعلمک افضل سورة انزلها فی کتابه؟ فقال له جابر: بلی بابی انت و امی یا رسول الله! علمنیها. قال: فعلمه الحمد ام الکتاب. ثم قال: یا جابر! الا اخبرک عنها؟ قال: بلی، بابی انت و امی یا رسول الله! اخبرنی. قال: هی شفاء من کل داء الا السام؛
از پیامبر (ص) روایت شده که به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: ای جابر! آیا برترین سوره ای را که خدا در کتابش نازل فرموده به تو نیاموزم؟ جابر عرض کرد: آری پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا آن را به من بیاموز پس رسول الله (ص) سوره حمد (ام الکتاب) را به او تعلیم داد و فرمود: ای جابر! آیا آگاهت نسازم از این سوره؟ عرض کرد: چرا، پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله! از آن مرا با خبر ساز فرمود: آن شفای هر دردی است جز مرگ.
(تفسیر عیاشی، ج 1، ص 20، حدیث 9)

1696 - با ارزش ترین گنج ها

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله افرد الامتنان علی بفاتحة الکتاب و جعلها بأزاء القرآن العظیم و ان فاتحة الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش؛
خداوند مخصوصاً بر من منت گذاشت به واسطه نزول فاتحة الکتاب که آن را با کل قرآن برابر قرار داد و سوره حمد با ارزش ترین چیزی است که در گنج های عرش خدا است.
(تفسیر برهان، ج 1، ص 41)