فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1689 - اسرار بسم الله الرحمن الرحیم

عن زید بن علی قال:
دخلت علی ابی جعفر - علیه السلام - فذکر بسم الله الرحمن الرحیم فقال: تدری ما نزل فی بسم الله الرحمن الرحیم فقلت لا، فقال - علیه السلام - ان رسول الله کان احسن الناس صوتاً بالقران و کان یصلی بفناء الکعبة یرفع صوته و کان عتبه و شیبة ابنا ربیعة و ابو جهل و جماعة منهم یستمعون قراءته قال: و کان یکثر ترداد: بسم الله الرحمن الرحیم فیرفع بها صوته فیقولون ان محمداً لیردد اسم ربه ترداداً فیأمرون من یقوم فیستمع علیه و یقولون اذا جاز بسم الله الرحمن الرحیم فاعلمنا حتی نقوم فنستمع قراءته فانزل الله فی ذلک و اذا ذکرت ربک فی القرآن و حده (بسم الله الرحمن الرحیم) و لوا علی ادبارهم نفوراً؛
زیدبن علی گوید: خدمت حضرت باقر (ع) رفتم سخن از بسم الله الرحمن الرحیم به میان آمد فرمود: می دانی درباره بسم الله الرحمن الرحیم چه چیزی نازل شده؟ گفتم: نه. فرمود: صدای پیامبر در خواندن قرآن، از همه مردم بهتر بود و نماز را در پیش کعبه با صدای بلند می خواند عتبه و شیبه فرزندان ربیعه و ابو جهل، و گروهی دیگر از مشرکان، به قرائت پیامبر گوش می دادند و حضرت بسم الله الرحمن الرحیم را بسیار تکرار می کرد و با صدای بلند می خواند مشرکان می گفتند: محمد (ص) بسیار نام خدای خویش را تکرار می کند و به کسانی که در آنجا بودند، توصیه می کردند که وقتی از بسم الله الرحمن الرحیم گذشت ما را خبر ده تا به قرائت او گوش دهیم لذا خداوند این آیه را نازل فرمود که: و چون پروردگارت را به یگانگی یاد کنی با نفرت پشت می کنند و مشرکان به خواندن پیامبر گوش فرا می دادند و هنگامی که بسم الله الرحمن الرحیم را می خواند، با ناراحتی می رفتند و چون آن را به پایان می برد، مراجعت کرده و گوش فرا می دادند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 3)

1690 - عظمت آیه بسم الله الرحمن الرحیم

قال الصادق - علیه السلام -:
بسم الله الرحمن الرحیم احق ما جهر بها: و هی الایة التی قال الله - عزوجل -: و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده و لوا علی ادبارهم نفوراً؛
سزاوارترین چیزها به آشکار خواندن بسم الله الرحمن الرحیم است و این همان آیه ای است که خداوند - عزوجل - فرمود: چون پروردگارت را به یگانگی یاد کنی با نفرت پشت می کنند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 82)

1691 - سیره پیامبر اسلام (ص)

عن عمره بن شمر قال:
سألت جعفر بن محمد - علیهما السلام - انی اؤم قومی فاجهر ببسم الله الرحمن الرحیم؟ قال: نعم حق فاجهر بها قد جهر بها رسول الله - صلی الله علیه و آله -؛
شخصی از امام صادق (ع) پرسید: من امام جماعت قوم خود هستم آیا می توانم بسم الله الرحمن الرحیم را بلند بخوانم؟ فرمود: آری، سزاوار است که بلند بخوانی، چرا که پیامبر خدا (ص) بلند می خواند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 84)