فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1682 - گرامی ترین آیه قرآن

قال الباقر - علیه السلام -:
اکرم ایة فی کتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم؛
گرامی ترین آیه کتاب خدا بسم الله الرحمن الرحیم است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 20)

1683 - فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم

قال عن الامام الهادی - علیه السلام -:
بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم من سواد العین الی بیاضها؛
بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خداوند از فاصله سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیکتر است.
(تحف العقول، ص 487)

1684 - بسم الله الرحمن الرحیم جزء حمد است

قال علی - علیه السلام -:
ان بسم الله الرحمن الرحیم آیة من فاتحة الکتاب، و هی سبع ایات تمامها ببسم الله الرحمن الرحیم:
بسم الله الرحمن الرحیم آیه ای از سوره حمد است و آن هفت آیه است که این هفت آیه با بسم الله الرحمن الرحیم کامل می گردند.
(بحارالانوار، ج 85، ص 48)