فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

168 - قرائت با دقت و تأمل

و رتل القرآن ترتیلا:
و قرآن را با دقت و تأمل بخوان.
(سوره مزمل، آیه 4)

169 - سکوت هنگام قرائت

و اذا قری القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون:
هنگامی که قرآن خوانده می شود گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید.
(سوره اعراف، آیه 204)

احادیث: