فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

167 - تعویذ هنگام قرائت

فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم؛
پس هنگامی که قرآن می خوانی، از شر شیطان مطرود به خداوند بزرگ پناه ببر.
(سوره نحل، آیه 98)

168 - قرائت با دقت و تأمل

و رتل القرآن ترتیلا:
و قرآن را با دقت و تأمل بخوان.
(سوره مزمل، آیه 4)

169 - سکوت هنگام قرائت

و اذا قری القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون:
هنگامی که قرآن خوانده می شود گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید.
(سوره اعراف، آیه 204)