فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

166 - قرائت قرآن

فاقرؤا ما تیسر من القران علم ان سیکون منکم مرضی و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و اخرون یقاتلون فی سبیل الله فاقرؤا ما تیسر منه:
اکنون آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید، او می داند که به زودی گروهی از شما بیمار می شوند و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی (کسب روزی) به سفر می روند و گروهی دیگر در راه خدا جهاد می کنند (و از تکالیف یاد شده باز می مانند) پس به اندازه ای که برای شما ممکن است از آن قرائت کنید.
(سوره مزمل، آیه 20)

167 - تعویذ هنگام قرائت

فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم؛
پس هنگامی که قرآن می خوانی، از شر شیطان مطرود به خداوند بزرگ پناه ببر.
(سوره نحل، آیه 98)

168 - قرائت با دقت و تأمل

و رتل القرآن ترتیلا:
و قرآن را با دقت و تأمل بخوان.
(سوره مزمل، آیه 4)