فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1676 - اوصاف الله

قال الباقر - علیه السلام -:
ان الله عزوجل کان و لا شی ء غیره نوراً و لا ظلام فیه و صادقاً لا کذب فیه و عالماً لا جهل فیه و حیاً لا موت فیه و کذلک هو الیوم و کذلک لا یزال ابداً؛
خداوند - عزوجل - بود و چیزی جز او نبود نوری بی ظلمت و تیرگی، صادقی بی کذب دانایی که جهل به همراه نداشت، زنده ای بی زوال، و او امروز نیز چنین است و پیوسته تا ابد چنان باشد.
(المیزان، ج 8، ص 277)

1677 - مقدمه نماز

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
و لکل شی ء انف و انف الصلاة التکبیر؛
برای هر چیزی مقدمه ای است و مقدمه نماز تکبیر است.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 16)

1678 - تأثیر تکبیرة الاحرام

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا احرم العبد المسلم فی صلوته، اقبل الله الیه بوجهه و وکل به ملکاً یلتقط القرآن من فیه التقاطاً فاذا اعرض، اعرض الله عنه و وکله الی الملک؛ هنگامی که بنده ای مسلمان تکبیرة الاحرام نماز را می گوید، خداوند به طرف وی توجه می کند، و موکل می کند بر او ملکی را تا آنچه که قرائت می نماید از او دریافت می کند پس اگر اعراض کرد، خداوند از او روی می گرداند و او و نمازش را به فرشته وا می گذارد.
(مستدرک الوسائل، ج 1، ص 173)