فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1672 - چند تکبیر در نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا افتتحت الصلوة فکبر ان شئت واحدة و ان شئت ثلاثاً و ان شئت خمساً و ان شئت سبعاً فکل ذلک مجز عنک غیر انک اذا کنت اماماً لم تجهر الا بتکبیرة؛
وقتی خواستی وارد نماز شوی، اگر خواستی یک تکبیر و اگر خواستی سه یاپنج یا هفت تکبیر بگو که به هر قسم عمل نمایی، کافی است، ولی اگر امام جماعت هستی جز یک تکبیر را بلند نگو.
(اصول وافی، ج 8، ص 641)

1673 - شروع نماز با الله اکبر

قال الصادق - علیه السلام -:
تحریم الصلوة التکبیر و تحلیلها التسلیم؛
به وسیله تکبیرة الاحرام، منافیات نماز حرام می گردد، و به وسیله سلام، حلال می شود.
(بحارالانوار، ج 85، ص 310)

1674 - آداب تکبیرة الاحرام

قال الصادق - علیه السلام -:
فاذا کبرت فاستصغر ما بین السموات العلی و الثری دون کبریائه؛
هرگاه تکبیرةالاحرام گفتی، همه چیز را از آنچه در آسمان و زمین است در مقابل خدای کبیر و متعال، کوچک و ناچیز بشمار، مگر کبریایی و بزرگی خداوند متعال را.
(مصباح الشریعه، ص 91)