فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1671 - بلند کردن دست به هنگام تکبیرةالاحرام

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا قمت فی الصلوة فکبرت فارفع یدیک و لا تجاوز بکفیک اذنیک ای حیال خدیک؛
وقتیکه که به نماز ایستادی و خواستی تکبیرة الاحرام بگویی، دو دوستت را بلند کن و نباید دستها از گوش ها، یعنی از کنار گونه هایت بالاتر می رود.
(اصول وافی، ج 8، ص 43)

1672 - چند تکبیر در نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا افتتحت الصلوة فکبر ان شئت واحدة و ان شئت ثلاثاً و ان شئت خمساً و ان شئت سبعاً فکل ذلک مجز عنک غیر انک اذا کنت اماماً لم تجهر الا بتکبیرة؛
وقتی خواستی وارد نماز شوی، اگر خواستی یک تکبیر و اگر خواستی سه یاپنج یا هفت تکبیر بگو که به هر قسم عمل نمایی، کافی است، ولی اگر امام جماعت هستی جز یک تکبیر را بلند نگو.
(اصول وافی، ج 8، ص 641)

1673 - شروع نماز با الله اکبر

قال الصادق - علیه السلام -:
تحریم الصلوة التکبیر و تحلیلها التسلیم؛
به وسیله تکبیرة الاحرام، منافیات نماز حرام می گردد، و به وسیله سلام، حلال می شود.
(بحارالانوار، ج 85، ص 310)