فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1669 - تأثیر الله اکبر گفتن

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا قام العبد الی الصلاة و قال: الله اکبر خرج من ذنوبه کیوم و لدته امه؛
هرگاه بنده مؤمنی به نماز بایستد و بگوید: الله اکبر از همه گناهانش پاک می شود؛ همچون روزی که از مادر متولد شده است.
(مجموعة الاخبار، ص 220)

1670 - معنی الله اکبر

لما قال رجل الله اکبر من کل شی ء. قال الصادق - علیه السلام - و کان ثم شی ء فیکون اکبر منه؟ قل الله اکبر من ان یوصف؛
امام صادق (ع) به مردی که گفت: خدا بزرگتر از هر چیزی است فرمود: آیا در قبال خدا چیزی هست که خدا بزرگتر از او باشد؟ چنین بگو: خدا بزرگتر است از این که به وصف درآید.
(تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 239)

1671 - بلند کردن دست به هنگام تکبیرةالاحرام

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا قمت فی الصلوة فکبرت فارفع یدیک و لا تجاوز بکفیک اذنیک ای حیال خدیک؛
وقتیکه که به نماز ایستادی و خواستی تکبیرة الاحرام بگویی، دو دوستت را بلند کن و نباید دستها از گوش ها، یعنی از کنار گونه هایت بالاتر می رود.
(اصول وافی، ج 8، ص 43)