فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

164 - نماز برای پروردگار

فصل لربک و انحر:
پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن.
(سوره کوثر، ایه 3)

احادیث:

1669 - تأثیر الله اکبر گفتن

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا قام العبد الی الصلاة و قال: الله اکبر خرج من ذنوبه کیوم و لدته امه؛
هرگاه بنده مؤمنی به نماز بایستد و بگوید: الله اکبر از همه گناهانش پاک می شود؛ همچون روزی که از مادر متولد شده است.
(مجموعة الاخبار، ص 220)