فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

163 - تکبیر خداوند

و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیراً؛
و بگو ستایش مخصوص خداوندی است که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده و نه شریکی در حکومت دارد و نه به خاطر ضعف و ذلت (حامی و) سرپرستی برای اوست و او را بسیار بزرگ بشمار.
(سوره اسراء آیه 111)

164 - نماز برای پروردگار

فصل لربک و انحر:
پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن.
(سوره کوثر، ایه 3)

احادیث: