فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فصل بیست و نهم: ارکان نماز، تکبیرة الاحرام

آیات:

162 - بزرگ شمردن خداوند

و ربک فکبر:
و پروردگارت رابزرگ بشمار.
(سوره مدثر، آیه 3)