فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1668 - مفهوم قدقامت الصلاة

قال علی - علیه السلام - فی معنی قد قامت الصلاة فی الاقامة:
ای حان وقت الزیارة و المناجاة، و قضاء الحوائج و درک المنی، و الوصول الی الله - عزوجل - و الی کرامته و غفرانه و عفوه و رضوانه؛
قد قامت الصلوة بدین معنا است که هنگام دیدار راز و نیاز، برآورده شدن خواسته ها، رسیدن به آروزها و رسیدن به خداوند - عزوجل - کرامت، آمرزش، بخشش و خشنودی او فرا رسیده است.
(بحارالانوار، ج 84، ص 132)

فصل بیست و نهم: ارکان نماز، تکبیرة الاحرام

آیات: