فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1665 - گذاشتن دستها بر زمین بعد از تشهد

سؤل ابوعبدالله - علیه السلام -:
لای علة توضع الیدان الی الارض فی السجود قبل الرکعتین؟ قال: لان الیدین بهما مفتاح الصلاة؛
از امام صادق (ع) سوال شد: چرا دستها (پس از تشهد) پیش از دو رکعت (دوم) بر زمین گذاشته می شود؟ فرمود: چون مفتاح و کلید نماز دستها هستند (و در تکبیرة الاحرام بالا می روند).
(بحارالانوار، ج 85، ص 184)

1666 - آداب قیام

عن ابی الحسن موسی - علیه السلام -:
انه کان اذا رفع رأسه فی صلاته من السجدة الاخیرة جلس جلسة ثم نهض للقیام و بادر برکبتیه من الارض قبل یدیه، و اذا سجد بادر بهما الارض قبل رکبتیه؛
هنگامی که امام کاظم (ع) سر از سجده دوم برمی داشت، کمی می نشست و بعد قیام می کرد (و یکسره از سجده قیام نمی کرد) و پیش از دستها، زانوها را از زمین برمی داشت و هنگامی که به سجده می رفت، دستها راپیش از زانوها بر زمین می گذاشت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)

1667 - آداب قیام پس از تشهد

عن علی بن جعفر عن موسی بن جعفر - علیه السلام - قال:
سألته عن القیام من التشهد من الرکعتین الاولیین کیف یصنع؟ یضع رکبتیه و یدیه علی الارض ثم ینهض او کیف یصنع؟ قال: ماشاء صنع و لا بأس؛
از امام موسی کاظم (ع) سؤال شد: در دو رکعت اولی پس از تشهد چه کند؟ آیا زانوها و دستان را بر زمین بگذارد و بعد قیام نماید، یا چیز دیگر؟ فرمود: به هر شکل که خواست عمل کند (چه دست به زمین بگذارد، و چه نگذارد، فرقی ندارد).
(بحارالانوار، ج 85، ص 181)