فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1664 - ایستادن با آرامش و وقار

قال الرضا - علیه السلام -:
فاذا اردت ان تقوم الی الصلوة فلا تقم الیها متکاسلا و لا متناعساً و لا مستعجلا و لا متاهیاً ولکن تأتیها علی السکون و الوقار و التؤده؛
چون خواستی به نماز بایستی، با حال کسالت، خواب آلودگی، شتاب و لهو و بازی مایست، بلکه با آرامش و وقار نماز را به جای آور.
(مستدرک الوسائل، ج 4، ص 87، باب افعال الصلاة، ح 7)

1665 - گذاشتن دستها بر زمین بعد از تشهد

سؤل ابوعبدالله - علیه السلام -:
لای علة توضع الیدان الی الارض فی السجود قبل الرکعتین؟ قال: لان الیدین بهما مفتاح الصلاة؛
از امام صادق (ع) سوال شد: چرا دستها (پس از تشهد) پیش از دو رکعت (دوم) بر زمین گذاشته می شود؟ فرمود: چون مفتاح و کلید نماز دستها هستند (و در تکبیرة الاحرام بالا می روند).
(بحارالانوار، ج 85، ص 184)

1666 - آداب قیام

عن ابی الحسن موسی - علیه السلام -:
انه کان اذا رفع رأسه فی صلاته من السجدة الاخیرة جلس جلسة ثم نهض للقیام و بادر برکبتیه من الارض قبل یدیه، و اذا سجد بادر بهما الارض قبل رکبتیه؛
هنگامی که امام کاظم (ع) سر از سجده دوم برمی داشت، کمی می نشست و بعد قیام می کرد (و یکسره از سجده قیام نمی کرد) و پیش از دستها، زانوها را از زمین برمی داشت و هنگامی که به سجده می رفت، دستها راپیش از زانوها بر زمین می گذاشت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)