فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1663 - ذکر برخاستن برای قیام

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا قمت من الرکعة فاعتمد علی کفیک، و قل: بحول الله و قوته اقوم و اقعد فان علیاً - علیه السلام - کان یفعل ذلک؛
هنگامی که پس از انجام رکعتی از نماز برمی خیزی، بر دو دست تکیه کن و بگو: بحول الله و قوته اقوم و اقعد زیرا علی - علیه السلام - چنین می کرد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 183)

1664 - ایستادن با آرامش و وقار

قال الرضا - علیه السلام -:
فاذا اردت ان تقوم الی الصلوة فلا تقم الیها متکاسلا و لا متناعساً و لا مستعجلا و لا متاهیاً ولکن تأتیها علی السکون و الوقار و التؤده؛
چون خواستی به نماز بایستی، با حال کسالت، خواب آلودگی، شتاب و لهو و بازی مایست، بلکه با آرامش و وقار نماز را به جای آور.
(مستدرک الوسائل، ج 4، ص 87، باب افعال الصلاة، ح 7)

1665 - گذاشتن دستها بر زمین بعد از تشهد

سؤل ابوعبدالله - علیه السلام -:
لای علة توضع الیدان الی الارض فی السجود قبل الرکعتین؟ قال: لان الیدین بهما مفتاح الصلاة؛
از امام صادق (ع) سوال شد: چرا دستها (پس از تشهد) پیش از دو رکعت (دوم) بر زمین گذاشته می شود؟ فرمود: چون مفتاح و کلید نماز دستها هستند (و در تکبیرة الاحرام بالا می روند).
(بحارالانوار، ج 85، ص 184)