فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1661 - ادای نماز به هر صورت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا لم یستطع الرجل ان یصلی قائماً فلیصل جالسا فان لم یستطع جالسا فلیصل مستلقیاً ناصباً رجلیه حیال القبلة یومی ایماء؛
هرگاه شخصی قادر نیست ایستاده نماز بخواند، باید نشسته بخواند و اگر نشسته هم قادر نیست، به پشت بخوابد و پاهایش را به سمت قبله بکشد و برای رکوع و سجودش اشاره کند (با سر یا چشم و ابرو).
(بحارالانوار، ج 84، ص 334)

1662 - گفتن ذکر هنگام بلند شدن

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا قمت من السجود قلت: اللهم بحولک و قوتک اقوم و اقعد و ارکع و اسجد؛
هنگامی که از سجده برخاستی (و خواستی قیام کنی) بگو: اللهم بحولک و قوتک اقوم و اقعد و ارکع و اسجد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 183)

1663 - ذکر برخاستن برای قیام

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا قمت من الرکعة فاعتمد علی کفیک، و قل: بحول الله و قوته اقوم و اقعد فان علیاً - علیه السلام - کان یفعل ذلک؛
هنگامی که پس از انجام رکعتی از نماز برمی خیزی، بر دو دست تکیه کن و بگو: بحول الله و قوته اقوم و اقعد زیرا علی - علیه السلام - چنین می کرد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 183)