فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1659 - توجه به خداوند به نمازگزار هنگام قیام

قال الباقر - علیه السلام -:
انما مثل الصلاة لصاحبها، کمثل رجل دخل علی ذی سلطان فانصت له حتی فرغ من حاجته، و کذلک المرء المسلم بأذن الله - عزوجل - مادام فی الصلاة لم یزل الله - عزوجل - ینظر الیه حتی یفرغ من صلاته؛
همانا مثل نماز برای نمازگزار، مثل مردی است که بر ذی سلطانی وارد گردد و اظهار حاجت کند؛ پس آن شخص توانمند، ساکت و آماده استماع صاحب حاجت گردد، تا این که از درخواستش فارغ شود، همچنین است نمازگزار مسلمان تا هنگامی که به نماز ایستاده، خداوند نظر مرحمتش را از او قطع نخواهد کرد و انوار الهی شامل اوست تا وقتی که از نمازش فارغ گردد.
(بحارالانوار، ج 82، ص 231)

1660 - دعا به هنگام نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا قمت الی الصلوة فقل اللهم انی اقدم الیک محمداً - صلی الله علیه و آله - بین یدی حاجتی و اتوجه به الیک فاجعلنی به وجیها عندک فی الدنیا و الاخرة و من المقربین و اجعل صلوتی به مقبولة و ذنبی به مغفوراً و دعائی به مستجابا انک انت الغفور الرحیم؛
هرگاه به نماز ایستادی بگو: خدایا! محمد - پیامبرت - را نزد تو شفیع قرار می دهم به واسطه او روی به تو می آورم، حاجت خود می طلبم پس مرا به حرمت او در دنیا و آخرت و گناهم راببخشای و دعایم را مستجاب فرما؛ زیرا تو آمرزنده و مهربانی.
(اصول وافی، ج 8، ص 635)

1661 - ادای نماز به هر صورت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا لم یستطع الرجل ان یصلی قائماً فلیصل جالسا فان لم یستطع جالسا فلیصل مستلقیاً ناصباً رجلیه حیال القبلة یومی ایماء؛
هرگاه شخصی قادر نیست ایستاده نماز بخواند، باید نشسته بخواند و اگر نشسته هم قادر نیست، به پشت بخوابد و پاهایش را به سمت قبله بکشد و برای رکوع و سجودش اشاره کند (با سر یا چشم و ابرو).
(بحارالانوار، ج 84، ص 334)