فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1658 - قیام امام سجاد - علیه السلام -:

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
کان ابی یقول کان علی بن الحسین - علیه السلام - اذا قام الی الصلوة کانه ساق شجر لا یتحرک مه شی ء الا ما حرکت الریح منه؛
امام سجاد (ع) وقتی به نماز می ایستاد، گویی شاخه درخت بود که جز آنچه باد از او به حرکت درآورد چیزی از او تکان نخورد.
(فروع کافی، ج 3، ص 300، حدیث 4)

1659 - توجه به خداوند به نمازگزار هنگام قیام

قال الباقر - علیه السلام -:
انما مثل الصلاة لصاحبها، کمثل رجل دخل علی ذی سلطان فانصت له حتی فرغ من حاجته، و کذلک المرء المسلم بأذن الله - عزوجل - مادام فی الصلاة لم یزل الله - عزوجل - ینظر الیه حتی یفرغ من صلاته؛
همانا مثل نماز برای نمازگزار، مثل مردی است که بر ذی سلطانی وارد گردد و اظهار حاجت کند؛ پس آن شخص توانمند، ساکت و آماده استماع صاحب حاجت گردد، تا این که از درخواستش فارغ شود، همچنین است نمازگزار مسلمان تا هنگامی که به نماز ایستاده، خداوند نظر مرحمتش را از او قطع نخواهد کرد و انوار الهی شامل اوست تا وقتی که از نمازش فارغ گردد.
(بحارالانوار، ج 82، ص 231)

1660 - دعا به هنگام نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا قمت الی الصلوة فقل اللهم انی اقدم الیک محمداً - صلی الله علیه و آله - بین یدی حاجتی و اتوجه به الیک فاجعلنی به وجیها عندک فی الدنیا و الاخرة و من المقربین و اجعل صلوتی به مقبولة و ذنبی به مغفوراً و دعائی به مستجابا انک انت الغفور الرحیم؛
هرگاه به نماز ایستادی بگو: خدایا! محمد - پیامبرت - را نزد تو شفیع قرار می دهم به واسطه او روی به تو می آورم، حاجت خود می طلبم پس مرا به حرمت او در دنیا و آخرت و گناهم راببخشای و دعایم را مستجاب فرما؛ زیرا تو آمرزنده و مهربانی.
(اصول وافی، ج 8، ص 635)