فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1656 - صلوات در قیام

قال الباقر - علیه السلام -:
من قال فی رکوعه و سجوده و قیامه اللهم صلی علی محمد و آله محمد کتب الله له ذلک بمثل الرکوع و السجود و القیام؛
هرکسی در رکوع و سجود و قیام خود بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا ثواب آن را مانند ثواب در رکوع و سجود و قیام برای او می نویسد.
(ثواب الاعمال، ص 61)

1657 - قیام فرشتگان

قال علی - علیه السلام -:
من صلی باذان و اقامة صلی خلفه من الملائکه لا یری طرفاه و من صلی باقامة صلی خلفه ملک؛
هر کس نمازش را با اذان و اقامه بخواند، صفی از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند که دو طرف آن صف دیده نمی شوند و هر کس که نماز خود را با اقامه تنها بخواند یک فرشته پشت سر او نماز می گزارد.
(ثواب الاعمال، ص 58)

1658 - قیام امام سجاد - علیه السلام -:

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
کان ابی یقول کان علی بن الحسین - علیه السلام - اذا قام الی الصلوة کانه ساق شجر لا یتحرک مه شی ء الا ما حرکت الریح منه؛
امام سجاد (ع) وقتی به نماز می ایستاد، گویی شاخه درخت بود که جز آنچه باد از او به حرکت درآورد چیزی از او تکان نخورد.
(فروع کافی، ج 3، ص 300، حدیث 4)