فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1655 - حرام شدن آتش

قال الباقر - علیه السلام -:
فما من مؤمن یوافق تلک الساعة ان یکون ساجداً او راکعاً او قائماً الا حرم الله جسده علی النار؛
هیچ مؤمنی نیست که در چنین وقت نماز در حال سجود و یا رکوع یا قیام باشد، مگر این که خدا جسمش را بر آتش حرام کرده است.
(جامع احادیث الشیعه، ج 4، ص 27)

1656 - صلوات در قیام

قال الباقر - علیه السلام -:
من قال فی رکوعه و سجوده و قیامه اللهم صلی علی محمد و آله محمد کتب الله له ذلک بمثل الرکوع و السجود و القیام؛
هرکسی در رکوع و سجود و قیام خود بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا ثواب آن را مانند ثواب در رکوع و سجود و قیام برای او می نویسد.
(ثواب الاعمال، ص 61)

1657 - قیام فرشتگان

قال علی - علیه السلام -:
من صلی باذان و اقامة صلی خلفه من الملائکه لا یری طرفاه و من صلی باقامة صلی خلفه ملک؛
هر کس نمازش را با اذان و اقامه بخواند، صفی از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند که دو طرف آن صف دیده نمی شوند و هر کس که نماز خود را با اقامه تنها بخواند یک فرشته پشت سر او نماز می گزارد.
(ثواب الاعمال، ص 58)