فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1649 - برای نماز برخیز!

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
قم فصل فان فی الصلوة شفاء؛
برخیز نماز به جای آورد! پس همانا در نماز شفا است.
(جامع احادیث الشیعه، ج 4، ص 28)

1650 - نظر خداوند به نمازگزار

قال الباقر - علیه السلام -:
المرء المسلم باذن الله - عزوجل - مادام فی الصلوة لم یزل الله - عزوجل - ینظر الیه حتی یفرغ من صلاته؛
فرد مسلمان تا هنگامی که به نماز ایستاده، خداوند نظر مرحمتش را از او قطع نخواهد کرد و انوار الهی شامل اوست تا وقتی که انسان از نمازش فارغ گردد.
(بحارالانوار، ج 82، ص 227)

1651 - حسادت شیطان بر نمازگزار

قال علی - علیه السلام -:
اذا قام الرجل الی الصلاة اقبل الیه ابلیس ینظر الیه حسداً لما یری من رحمة الله التی تغشاه؛
هنگامی که کسی به نماز برمی خیزد، شیطان می آید و به نظر حسادت به او نگاه می کند زیرا می بیند که رحمت خدا او را فراگرفته است.
(بحارالانوار، ج 82، ص 207)