فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

161 - قیام با خضوع

حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی وقوموا لله قانتین؛
در انجام همه نمازها و نماز میانی (ظهر) کوشش و مواظبت کنید، در حال عبادت و خضوع کنان برای خدا به پا خیزید.
(سوره بقره، آیه 238)

احادیث

1649 - برای نماز برخیز!

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
قم فصل فان فی الصلوة شفاء؛
برخیز نماز به جای آورد! پس همانا در نماز شفا است.
(جامع احادیث الشیعه، ج 4، ص 28)