فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1647 - سجده به سمت قبله

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا قرأت السجدة و انت جالس فاسجد متوجها الی القبلة و اذا قرأتها و انت راکب فاسجد حیث توجهت فان رسول الله - صلی الله علیه و آله - کان یصلی علی راحلته و هو متوجه الی المدین بعد انصرافه من مکة یعنی النافلة قال: و فی ذلک قول الله فأینما تولوا فثم وجه الله؛
هنگامی که در حالت نشسته آیه سجده خواندی، رو به قبله سجده را به جای آر و وقتی سوار بر مرکب آیه را می خوانی به هر سویی که راه می روی سجده کن، زیرا رسول خدا (ص) سوار بر شتر هنگامی که از مکه به سوی مدینه می رفت، نماز نافله گزارد همچنین امام باقر (ع) فرمود: آیه فاینما تولوا فثم وجه الله در این باره نازل گشت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 175)

1648 - قبله از فرایض نماز

قال علی - علیه السلام -:
و فرض علیکم حج بیته الحرام الذی جعله قبلة للانام؛
و (خداوند) حج بیت حرام خود را با شما واجب کرد، بیتی که آن را قبله مردم قرار دارد.
(نهج البلاغه، خطبه 1 - 50)

فصل بیست و هشتم: ارکان نماز، قیام