فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1645 - قبله به سمت کعبه

قال الصادق - علیه السلام -:
البیت قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة لاهل الحرم و الحرم قبلة للناس جمیعاً؛
خانه کعبه، قبله کسانی که در مسجدالحرام هستند، و مسجدالحرام، قبله کسانی است که در حرم اند و حرم، قبله همه مردم روی زمین است.
(اصول وافی، ج 7، ص 542)

1646 - روی برگرداندن از قبله

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاة ان یحول الله وجهه وجه حمار؛
آیا آن کس که در نماز صورتش را از قبله برمی گرداند نمی ترسد از این که خداوند او را مسخ نماید و صورتش را مبدل به صورت حمار کند.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 382)

1647 - سجده به سمت قبله

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا قرأت السجدة و انت جالس فاسجد متوجها الی القبلة و اذا قرأتها و انت راکب فاسجد حیث توجهت فان رسول الله - صلی الله علیه و آله - کان یصلی علی راحلته و هو متوجه الی المدین بعد انصرافه من مکة یعنی النافلة قال: و فی ذلک قول الله فأینما تولوا فثم وجه الله؛
هنگامی که در حالت نشسته آیه سجده خواندی، رو به قبله سجده را به جای آر و وقتی سوار بر مرکب آیه را می خوانی به هر سویی که راه می روی سجده کن، زیرا رسول خدا (ص) سوار بر شتر هنگامی که از مکه به سوی مدینه می رفت، نماز نافله گزارد همچنین امام باقر (ع) فرمود: آیه فاینما تولوا فثم وجه الله در این باره نازل گشت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 175)