فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1644 - وجوب قبله در نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
عن الفرض فی الصلاة، الوقت و الطهور و القبلة و التوجة و الرکوع و السجود و الدعاء؛
آنچه که در نماز واجب می شود، عبارت است از: 1 - وقت نماز، 2 - طهارت، 3 - قبله، 4 - توجه داشتن، 5 - رکوع، 6 - سجود، 7 - دعا
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 80)

1645 - قبله به سمت کعبه

قال الصادق - علیه السلام -:
البیت قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة لاهل الحرم و الحرم قبلة للناس جمیعاً؛
خانه کعبه، قبله کسانی که در مسجدالحرام هستند، و مسجدالحرام، قبله کسانی است که در حرم اند و حرم، قبله همه مردم روی زمین است.
(اصول وافی، ج 7، ص 542)

1646 - روی برگرداندن از قبله

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاة ان یحول الله وجهه وجه حمار؛
آیا آن کس که در نماز صورتش را از قبله برمی گرداند نمی ترسد از این که خداوند او را مسخ نماید و صورتش را مبدل به صورت حمار کند.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 382)