فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1643 - حکم عکس و تندیس در قبله

محمد بن مسلم قال: سألت احدهما عن التماثیل فی البیت فقال:
لا بأس اذا کانت عن یمینک و عن شالک و عن خلفک او تحت رجلک و ان کانت فی القبلة فالق علیها ثوباً؛
محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) پرسیدم: اگر در خانه ای که تندیش و عکس وجود داشته باشد می توان در آن خانه نماز خواند؟ آن حضرت فرمود: اگر عکس طرف راست یا چپ یا پشت سر یا زیر پا باشند، اشکال ندارد و اگر طرف قبله بود، پارچه ای رویش بینداز و نماز بخوان.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 462)

1644 - وجوب قبله در نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
عن الفرض فی الصلاة، الوقت و الطهور و القبلة و التوجة و الرکوع و السجود و الدعاء؛
آنچه که در نماز واجب می شود، عبارت است از: 1 - وقت نماز، 2 - طهارت، 3 - قبله، 4 - توجه داشتن، 5 - رکوع، 6 - سجود، 7 - دعا
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 80)

1645 - قبله به سمت کعبه

قال الصادق - علیه السلام -:
البیت قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة لاهل الحرم و الحرم قبلة للناس جمیعاً؛
خانه کعبه، قبله کسانی که در مسجدالحرام هستند، و مسجدالحرام، قبله کسانی است که در حرم اند و حرم، قبله همه مردم روی زمین است.
(اصول وافی، ج 7، ص 542)