فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1642 - قبله آداب و حال آن

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا استقبلت القبلة فانس من الدنیا و ما فیها و الخلق و ما هم فیه و استفرغ عن کل شاغل یشغلک عن الله و عاین بسرک عظمة الله و اذکر و قوفک بین یدیه یوم تبلو اکل نفس ما استلفت و ردوا الی الله مولیهم الحق وقف علی قدم الخوف و الرجاء؛
هرگاه برای نمازی رو به قبله ایستادی، از دنیا و آنچه در آن است و مردم و آنچه در آنند مأیوس باش، و قلبت را از هر چیز که تو را از خدا غافل می کند خالی کن، و با چشم دل عظمت خدا را نظاره کن و به یاد ایستادنت در محکمه خدا در قیامت باش؛ روزی که هر کس آنچه از پیش فرستاده می یابد و همه به سوی خداوند که سرپرست و صاحب اختیار همه است بازگردانده می شوند و بایست با ترس و امید (که از گناهان و عذاب الهی بترسی و در عین حال امیدوار به فضل و رحمت خدا باشی).
(مستدرک الوسائل ج 4، ص 95، باب افعال الصلاة)

1643 - حکم عکس و تندیس در قبله

محمد بن مسلم قال: سألت احدهما عن التماثیل فی البیت فقال:
لا بأس اذا کانت عن یمینک و عن شالک و عن خلفک او تحت رجلک و ان کانت فی القبلة فالق علیها ثوباً؛
محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) پرسیدم: اگر در خانه ای که تندیش و عکس وجود داشته باشد می توان در آن خانه نماز خواند؟ آن حضرت فرمود: اگر عکس طرف راست یا چپ یا پشت سر یا زیر پا باشند، اشکال ندارد و اگر طرف قبله بود، پارچه ای رویش بینداز و نماز بخوان.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 462)

1644 - وجوب قبله در نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
عن الفرض فی الصلاة، الوقت و الطهور و القبلة و التوجة و الرکوع و السجود و الدعاء؛
آنچه که در نماز واجب می شود، عبارت است از: 1 - وقت نماز، 2 - طهارت، 3 - قبله، 4 - توجه داشتن، 5 - رکوع، 6 - سجود، 7 - دعا
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 80)