فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1640 - نماز روبه قبله

قال ابوعبدالله - علیه السلام - فی قوله تعالی:
فاینما تولوا فثم وجه الله هذا فی النوافل خاصة فی حال السفر فاما الفرائض فلا بد فیها من استقبال القبلة؛
امام صادق (ع) در تفسیر آیه به هر جهت که روی کنید همان جهت وجه الله است فرمود: این مطلب درباره نمازهای مستحبی و در هنگام سفر است اما نمازهای واجب حتماً باید روبه قبله خوانده شود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 243)

1641 - قبله و نمازگزار

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا استقبل المصلی القبلة استقبل الرحمان بوجهه لا اله غیره؛
آن گاه که نمازگزار روی به قبله می ایستد، روی به آن خدایی ایستاده است که جز او خدایی نیست.
(میزان الحکمة، ج 5، ص 376)

1642 - قبله آداب و حال آن

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا استقبلت القبلة فانس من الدنیا و ما فیها و الخلق و ما هم فیه و استفرغ عن کل شاغل یشغلک عن الله و عاین بسرک عظمة الله و اذکر و قوفک بین یدیه یوم تبلو اکل نفس ما استلفت و ردوا الی الله مولیهم الحق وقف علی قدم الخوف و الرجاء؛
هرگاه برای نمازی رو به قبله ایستادی، از دنیا و آنچه در آن است و مردم و آنچه در آنند مأیوس باش، و قلبت را از هر چیز که تو را از خدا غافل می کند خالی کن، و با چشم دل عظمت خدا را نظاره کن و به یاد ایستادنت در محکمه خدا در قیامت باش؛ روزی که هر کس آنچه از پیش فرستاده می یابد و همه به سوی خداوند که سرپرست و صاحب اختیار همه است بازگردانده می شوند و بایست با ترس و امید (که از گناهان و عذاب الهی بترسی و در عین حال امیدوار به فضل و رحمت خدا باشی).
(مستدرک الوسائل ج 4، ص 95، باب افعال الصلاة)