فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

احادیث:

1640 - نماز روبه قبله

قال ابوعبدالله - علیه السلام - فی قوله تعالی:
فاینما تولوا فثم وجه الله هذا فی النوافل خاصة فی حال السفر فاما الفرائض فلا بد فیها من استقبال القبلة؛
امام صادق (ع) در تفسیر آیه به هر جهت که روی کنید همان جهت وجه الله است فرمود: این مطلب درباره نمازهای مستحبی و در هنگام سفر است اما نمازهای واجب حتماً باید روبه قبله خوانده شود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 243)

1641 - قبله و نمازگزار

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا استقبل المصلی القبلة استقبل الرحمان بوجهه لا اله غیره؛
آن گاه که نمازگزار روی به قبله می ایستد، روی به آن خدایی ایستاده است که جز او خدایی نیست.
(میزان الحکمة، ج 5، ص 376)