فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

159 - دستور خداوند به موسی (ع)

و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوء القومکما بمصر بیوتاً و اجعلوا بیوتکم قبلة اقیموا الصلوة و بشرالمؤمنین:
و به موسی و برادرانش وحی کردیم که برای قوم خویش خانه هایی را در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه هایتان را مقابل یکدیگر (و متمرکز) قرار دهید و نماز را برپا دارید و به مؤمنان بشارت ده (که سرانجام پیروز می شوید.).
(سوره یونس، آیه 87)

احادیث:

1640 - نماز روبه قبله

قال ابوعبدالله - علیه السلام - فی قوله تعالی:
فاینما تولوا فثم وجه الله هذا فی النوافل خاصة فی حال السفر فاما الفرائض فلا بد فیها من استقبال القبلة؛
امام صادق (ع) در تفسیر آیه به هر جهت که روی کنید همان جهت وجه الله است فرمود: این مطلب درباره نمازهای مستحبی و در هنگام سفر است اما نمازهای واجب حتماً باید روبه قبله خوانده شود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 243)